JTN Panel - Osnovna pitanja o članstvu na panelu

Vaša lična informacija će biti korišćena u skladu s ovom ”Politikom privatnosti”.

Vaše ime, adresa, telefonski broj, lična informacija i odgovori će biti korišćeni u skladu sa ovom ”Politikom privatnosti” i neće biti prosleđeni trećem licu bez Vaše saglasnosti.

Naša onlajn marketing istraživanja nemaju za cilj da Vam prodaju ili da traže novac od Vas.

Uz Vašu saglasnost, kontaktiraćemo Vas putem e-pošte, tako da Vas nećemo ometati u pogrešno vreme.

Mi poštujemo Vašu odluku u vezi sa istraživanjima, odgovor na određeno pitanje ili odbijanje učešća.

Naš osnovni cilj je da pretvorimo Vaše učešće u onlajn marketing istraživanjima u prijatno iskustvo.

Informacija, koju dobijamo i čuvamo o Vama

Svojom registracijom na JTN Panel-u Vi dobrovoljno dajete ličnu informaciju (ime, adresu, telefonski broj i e-poštu) koja potvrđuje Vaš indentitet, i koja se čuva s naše strane. Drugi način za dobijanje informacija je putem istraživanja.

Tokom registracije mi dobijamo i čuvamo Vaše ime, adresu, e-poštu, prezime, datum rođenja i pol članova Vašeg domaćinstva. Isto tako se čuva i IP adresa računara, koji ste koristili prilikom registracije.

Druga informacija, koju dobijamo je: stručna sprema, pol, prihodi, porodičan status, profesija, vrsta internet veze i druge, u cilju bolje klasifikacije i slanja odgovarajućih istraživanja različitim članovima panela.

Dodatna informacija može da bude zatražena tokom Vašeg učešća u onlajn istraživanjima, kao na primer omiljeni proizvodi i brendovi. Zahvaljujući ovoj dodatnoj informaciji bićete pozvani da učestvujete u istraživanjima, koja Vas interesuju.

Vašim učešćem u istraživanju, skupljamo Vaše odgovore, kombinujemo ih sa odgovorima drugih učesnika i dostavljamo rezultate našim klijentima. Vaši odgovori se dostavljaju anonimno, što znači da informacija ne sadrži i ne otkriva Vaše lične podatke.

Korišćenje Vaše informacije

Koristimo Vašu ličnu informaciju za vezu s Vama, kako bismo utvrdili da li odgovarate istraživanjima i kako bi dobili celosnu statističku ”sliku” učesnika onlajn istraživanja.

Koristimo informaciju o Vama, Vašeg domaćinstva i njegovih članova kako bismo utvrdili da li odgovarate određenom istraživanju.

Koristimo Vašu e-poštu, kako bismo Vam poslali pozivnice za onlajn marketing istraživanja i obaveštavali Vas o novostima na JTN Panel-u.

Koristimo Vaše ime i adresu, kako bismo Vam poslali osvojene nagrade učešćem u istraživanju.

Koristimo ličnu informaciju dobijenu putem istraživanja, za analiziranje rezultata. Na primer, možemo uporediti rezultate muškaraca i žena.

Putem informacije o Vama potvrđuje se Vaš indentitet i adresa. Pri utrvrđivanju lažne ili netačne informacije imamo pravo da prekinemo Vaše članstvo na TN Panel-u.

Možemo koristiti informacije kao što su e-pošta, datum registracije, IP adresa u cilju provere autentičnosti na našem spisku e-pošti u slučaju zahteva Dostavljača Internet usluga

Napomena: U izuzetnim situacijama (ako je propisano zakonom, sudskom odlukom itd.) Vaša lična informacija može biti dostavljena trećem licu, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni!

Lica ispod 14 godina

JTN ne sakuplja Ličnu Informaciju lica ispod 14 godina osim uz izričitu saglasnost njihovih roditelja/staratelja. Mi ohrabrujemo roditelje/staratelje lica ispod 14 godina da redovno proveravaju i kontrolišu svoju decu pri upotrebi e-pošte i drugih aktivnosti u internet prostranstvu.

S vremena na vreme provodimo onlajn istraživanja za lica ispod 14 godina ali ne ostvarujemo direktan kontakt s njima. Za ovakvu vrstu istraživanja tražimo odobrenje njihovih roditelja/staratelja (članova panela) kako bi lice ispod 14 godina moglo da učestvuje.
Sigurnosne mere Vaše informacije

Zaštita svake vrste informacija dobijenih od strane posetilaca i članova JTN Panel-a na našoj stranici je od izuzetne važnosti za nas. Uveravamo Vas, da smo preduzeli neophodne mere sigurnosti za sprečavanje gubitaka, zloupotrebe ili promene Vaše informacije. Nažalost, ni jedan transfer podataka na Internetu ne može da garantuje potpunu sigurnost. Zbog te činjenice, JTN ne može da garantuje potpunu sigurnost celokupne informacije, koju nam šaljete. Posle dobijanja Vaše informacije, činimo sve što je u našoj moći kako bismo obezbedili zaštitu iste u našim sistemima.

Vaš JTN Panel-profil i lični račun su zaštićeni lozinkom, tako da isključivo Vi imate pristup svojoj ličnoj informaciji. Ne zaboravite da se odjavite s Vašeg JTN-računa i da zatvorite sajt posle završetka posla na njemu. To je neophodno kako biste bili sigurni da drugi ljudi ne mogu doći do Vašeg računa i lične informacije u slučajevima kada zajedno s drugim licima koristite jedan te isti računar ili radite na računaru koji se nalazi na javnom mestu kao što je biblioteka ili Internet-kafić.
Korišćenje internet tehnologija (”Kolačići” и ”Log fajlovi”)

”Kolačići” predstavljaju malu količinu informacija, koje se šalju od strane internet servera i čuvaju na harddisku Vašeg računara. ”Kolačići” Ovaj fajl može da sadrži različitu informaciju kao što je korisnički identifikacioni broj, koji se koristi za prosleđivanje stranica koje ste posetili. Mi koristimo ”Kolačići”, za optimizaciju svojih aktivnosti, na primer za praćenje Vaše aktivnosti na panelu.

Većina internet pregledača je podešena da prihvata ”Kolačići”. Ako želite, možete podesiti svoj internet pregledač tako da Vas obavešta svaki put, kada internet stranica pokuša da ”Kolačići”. U tom slučaju možete da odbijete primanje ovih ”Kolačići” - Još uvek ćete moći da vidite stranicu ali neke od funkcija neće biti u upotrebi.

U ”log fajlovima” je smeštena informacija o Vašoj IP adresi, vrste internet pregledača, koji koristite, internet provajderu, vrsta platforme na kojoj radite (Windows 98, 2000, XR i dr.), vreme i datum, itd. Informacija ovih„log fajlova”koristi se koristi se samo za administraciju i ažuriranje naše internet stranice.

Vrste e-pošti JTN panela:

Šaljemo e-poštu (generisano od našeg sistema za automatski odgovor) svakom novom članu za potvrdu registracije.

Šaljemo e-pošte članovima panela, kako bismo ih pozvali da učestvuju u istraživanju.

Često šaljemo e-pošte povodom praznika i radi obaveštenja o novostima u sistemu.Šaljemo e-pošte u vidu odgovora na Vaša pitanja.

Veza ka drugim internet stranicama

JTN Panel može da sadrži veze ka drugim internet stranicama. Molimo, obratite pažnju na to da njihova politika privatnosti može da razlikuje od naše te Vam stoga preporučujemo da je pročitate.

Promene u ”Politici privatnosti”:

JTN Research zadržava sva prava izmene ”Politici privatnosti”. U tom slučaju ćete biti unapred obavešteni putem e-pošte.

Prekid članstva

Ako iz nekog razloga više ne želite da budete član JTN Panel-a i da učestvujete u onlajn marketing istraživanjima, možete zatražiti da Vaša Lična Informacija bude uklonjena sa spiska aktivnih članova u svako vreme na sledeće načine:(1) tako što ćete dostići do ”Vhod” opcije na našoj stranici i izabrati s desne strane ”Otkazivanje članstva”; (2) slanjem e-pošte na adresu servicers@jtnpanel.com.

Veza sa nama:

Dodatna informacija ili pitanja o našoj ”Politikom privatnosti”, mogu se prosleđivati na adresu: servicers@jtnpanel.com