OPŠTI USLOVI KORIŠĆENjA USLUGA

Ovaj ugovor predstavlja ”Ugovor o članstvu na panelu” između Vas i JTN Panel-a. Ponekad JTN Panel se pominje kao "JTN", "mi", "nas" ili "naš". U ovom ugovoru pronaćićete uslove za korišćenje usluga koje predlažemo. Ako imate pitanja, čije odgovore ne možete pronaći u Često postavljanim pitanjima molimo, kontaktirajte Korisnički servis. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite sajt.

 1. Korišćenje ove internet stranice i ponuđenih
  Korišćenje ove internet stranice se izvršava jedinstveno u skladu sa uslovima ovog ugovora, i samo za ličnu upotrebu bez reklamnog cilja. Pravo članstva se dozvoljava licima uzrasta iznad 18 godina ili nepunoletnim licima iznad 14 godina, koja imaju dozvolu roditelja za otvaranje i podržavanje onlajn naloga. U slučaju da ne odgovarate kriterijumima, molimo ne koristite naše usluge. Možete otkazati svoje članstvo na panelu u svako vreme, u skladu s našom Politikom privatnosti.
 2. Pravo članstva
  Pravo članstva se dozvoljava licima uzrasta iznad 18 godina ili nepunoletnim licima iznad 14 godina, koja imaju dozvolu roditelja/staratelja da otvore i podržavaju onlajn nalog. U slučaju da ne odgovarate kriterijumima, molimo ne koristite naše usluge. JTN može da obustavi svoje usluge svakom pojedincu i u svako vreme po sopstvenoj odluci.
 3. Taksa za učešće
  Ne postoji taksa za pridruživanje JTN Panel-u. Članstvo je u potpunosti besplatno. JTN zadržava pravo da menja ili dodaje usluge u svako vreme. U slučaju da se desi da bude dodata neka vrsta takse uslugama, obavestićemo Vas unapred putem e-pošte.
 4. Pristup i korisnička lozinka
  Možete posetiti našu stranicu kao posetilac bez potrebe korišćenje korisničke lozinke. Kako biste koristili neke određene usluge stranice kao na primer učešće u istraživanjima, potrebno je da budete registrovani član JTN Panel-a. Lična informacija, koju dajete prilikom registracije treba da bude važeća. Dostavljanjem netačne, lažne ili nepotpune informacije nama ili našim predstavnicima ili partnerima, JTN ima pravo da ukine Vaše članstvo, da zabrani dostup ovoj stranici i da oduzme sakupljene do ovog trenutka JTN poene i/ili nagrade. Kako biste imali pristup članskoj zoni potrebno je da unesete lozinku ili ličnu e-poštu. Vi snosite odgovornost: (1) za čuvanje svoje lozinke u tajnosti i preuzimanje potpune odgovornosti za aktivnosti izvršene Vašom lozinkom; (2) za dostavljanje Vaše lozinke drugim korisnicima; (3) u slučaju neovlašćene upotrebe Vašeg naloga, odmah nas obavestite. Na onlajn panelu JTN-a moguća je registracija samo jednog lica iz domaćinstva, ali u istraživanjima mogu učestvovati i drugi, neregistrovani članovi (majka, otac, brat, sestra, suprug, supruga itd.). U ovim slučajevima JTN će Vas unapred obavestiti, kako bi dobili Vašu i njihovu saglasnost, bez potrebe za novom registracijom
 5. Neovlašćeno korišćenje internet stranice
  Ne dozvoljava se korišćenje tehnika za čuvanje i širenje informacija stranice panela ili promene i manipulacije odgovorima, rezultatima i nagradama istraživanja. Stvaranje prepreka normalnom funkcionisanju internet stranice nije dozvoljeno. Informacija, objavljena na ovoj internet stranici ne treba da se koristi na drugim stranicama bez saglasnosti JTN-a. Objava pretnji, uvreda, skandalozne informacije, kao i sve vrste protivzakonitih materijala je strogo zabranjeno. Podaci lica, koja su objavila slične materijale će biti dostavljeni nadležnim organima u slučaju potrebe.
 6. Intelektualna svojina
  Celokupni sadržaj ove internet stranice i istraživanja – tekst, video, slike, audiovizuelizacija, logo i drugi materijali su intelektualna svojina JTN-a ili JTN ima ovlašćenje za njihovo korišćenje, (trgovački brendovi, autorska prava, patenti, profesionalne tajne) svojih partnera. Kako biste ih koristili u cilju promene, kopiranja, širenja itd., potrebno Vam je odobrenje JTN-a.
 7. Predmetne tombole, promocije i novčane nagrade
  Ponekad JTN može da organizuje ili nudi predmetne tombole, programe za poene i druge promocije u vezi panela. Bićete blagovremeno obavešteni.
 8. Promena profila
  Očekuje se od Vas da nas obavestite u slučaju promene Vaše lične informacije: imena, adrese, telefona, e-pošte, kao i demografskih informacija kao što je ovde navedeno. Promene se izvršavaju na Vašem ličnom profilu, posle ulaska u člansku zonu unosom lozinke i e-pošte. JTN će sa svoje strane ažurirati Vaš profil u bazi podataka. Ako iz nekog razloga ne želite više da budete član JTN Panel-a i da učestvujete u onlajn marketing istraživanjima, možete zatražiti da Vaša Lična Informacija bude uklonjena sa spiska aktivnih članova u svako vreme na sledeće načine: (1) tako što ćete dostići do ”Prijave” opcije na našoj stranici i izabrati sa desne strane ”Otkazivanje članstva”; (2) slanjem e-pošte na adresu servicers@jtnpanel.com.
 9. Veza sa JTN-om
  Sva pisma, poslata JTN-u, koja sadrže neke vrste informacija, pitanja, komentare, predloge i drugo, smatraće se nepoverljivim i nevažećim, osim ako to unapred nije navedeno. Mi imamo pravo da koristimo ideje, koncepcije, znanje ili tehnike poslate našoj stranici s Vaše strane bez nagrada i za različite namene, što podrazumeva razvoj, realizaciju marketinga proizvoda i usluga.
 10. Privatnost
  Naša garancija za privatnost je opisana u Politici privatnosti i predstavlja sastavni deo ovog ugovora.
 11. Bez garancije
  Usluga se dostavlja takva kakva je – sa svim nedostacima i u stanju u kojem se nalazi. Tačnost i verodostojnost informacije, dobijene od usluge, se ne garantuje. Mi i naši partneri ne dajemo nikakve izričite garancije, obaveze ili uslove. Možete imati dodatna korisnička prava u skladu sa određenim lokalnim zakonodavstvom, koja se menjaju ovim ugovorima. Bilo kakve podrazumevane garancije se odbaciju, uključujući podesnost za prodaju, podesnost za određenu namenu, trud u izradi i nekršenje.
 12. Promene
  JTN može da menja opšte uredbe ugovora. Promena stupa na snagu posle objave na našoj stranici. U slučaju promene mi smo u obavezi da na vidljivom mestu na početnoj stranici objavimo poruku o promenama ugovora. Ako ne prihvatate promenu, potrebno je prekinete ili obustavite korišćenje usluge pre nego što promena postane važeća. Ako ne prekinete korišćenje usluge, znači da prihvatate promenu i da ćete nastaviti korišćenje u skladu s njom.
 13. Usaglašenost sa zakonima
  U obavezi ste da se pridržavate svih važećih zakona, uredba, naredba i reglamenata o korišćenju naših usluga.
 14. Suspenzija i prekid članstva
  Zadržavamo sva prava da privremeno prekinemo ili obustavimo Vaše članstvo na neodređeni period, u slučaju prekršenja Sporazuma ili ako ne uspemo da potrdimo ili verifikujemo dostavljenu informaciju s Vaše strane, bez bilo kakvih nadoknada.
 15. Poruke
  Osim ako izričito nije navedeno drugačije, sve poruke će Vam biti slate na e-pošti, koju ste nam naveli prilikom registracije ili na drugu navedenu adresu. U roku od 24 sata poruka će se smatrati poslatom, osim ako pošiljaoc nije dobio obaveštenje o nevažećoj e-pošti. Isto tako postoji mogućnost slanja poruke na pripejd pošti ili preporučenog pisma na navedenu adresu u registracionom formularu. Poruka će se smatrati primljenom onog trenutka kada bude dobijena.
 16. Opšte uredbe
  Svaki konflikt ili potražnja, koja nastane u vezi s našim Ugovorom, rešavaće se u skladu sa odredbama bugarskog zakonodavstva. Svi delovi ovog ugovora su važeći do stepena, dozvoljenog od strane zakona. Neki napisani delovi ovog ugovora mogu biti neprimenjivi. U takvom slučaju određeni uslovi se menjaju najbližim mogućim originalu. Ostatak ugovora se ne menja. To je celokupni ugovor između obe strane (Vas i nas) u pogledu korišćenja usluga. On ima prioritet pre svih prethodnih ugovora i sporazuma o korišćenju usluge. Mi ne garantujemo produžen, neprekidan ili potpuno siguran pristup našim uslugama, zbog čega je potrebno prilikom rada našeg sajta uzeti u obzir i faktore izvan naše kontrole. Registracijom na našem panelu Vi izjavljujete da ste upoznati da prihvatate i da ste u obavezi da se pridržavate pravila gore navedenog ugovora.
 17. Bez agencije
  Vi i JTN Panel ste nezavisne strane po ovom ugovoru i ni jedna stavka u njemu ne stvara partnerske i/ili poslovne odnose, privilegije, trgovačko predstavljanje ili zajedničko ulaganje između Vas i JTN Panel-a. Nemate ovlašćenja da sprovodite ili primate bilo kakve predloge u ime JTN Panel-a ili da nas predstavljate.
 18. Ograničenje odgovornosti
  JTN Panel upozorava i ne snosi odgovornost za gubitke, propuštene koristi, propuštene poslovne prilike, nastalih nepredvidivih ili drugih indirektnih gubitaka, koji proizilaze ili imaju veze s ovom ugovorom.
 19. Pitanja
  Više informacija ili odgovora na pitanja o našoj stranici i uslugama koje predlaže JTN Panel, mogu biti dobijene na adresu:servicers@jtnpanel.com.